Kommende Numre – Københavns Universitet

Tidsskriftet Antropologi > Kommende numre

Kommende Numre 

Nr. 76: Genre – Udgivet vinter 2017

På MEGA-seminaret i 2015 slog arrangørerne et slag for en debat af antropologiske genreeksperimenter under rubrikken ‘alvorlig leg’. Målet for “Genre” er at fortsætte den ”alvorlige leg” med praksis og fremstilling. Nummeret vil derfor være en platform for forsøg med og refleksioner over nye etnografiske metoder og eksperimenterende fremstillingspraksis.  

Temaredaktion: Jørgen Skrubbeltrang, My Madsen, Inger Sjørslev, Lotte Buch, Perle Møhl

Nr. 77: Antropologisk Etik, nr. 77 - Udkommer foråret 2018

Tidsskriftet Antropologi indkalder hermed til et temanummer om etiske problemstillinger i forskningen. Videnskaberne er gennem de seneste årtier blevet underlagt politisk styring og et relevansbegreb, hvor videnskabelig praksis vurderes ud fra målbare bidrag til samfundsøkonomien. Men hvad med videnskabernes forpligtelse til hele tiden at gentænke, hvad der udgør relevante problematikker, og til at producere viden, der adresserer bredere nationale og globale problematikker, og hvor målet ikke kan reduceres til kroner og ører?

Med dette nummer inviterer vi til bidrag, der diskuterer vores rolle som forskere inden for vidensregimer, hvor vi forventes at alliere os med forskellige og ofte modsatrettede interesserer i og uden for vores felter. Hvem producerer vi egentlig viden for, og hvad er de etiske, sociale og politiske konsekvenser af vores forskningspraksis? Temanummeret tager afsæt i nyere debatter om antropologiens relevans – som fx formuleret i Meskell & Pels’ (2005) ide om embedded ethics – for at flytte spørgsmålet om forskningens betydning ud i felten og dens relationer, og i den såkaldte ”ethics of taking sides” (Armbruster 2008), som fordrer en konstant etisk refleksion i forhold til arbejdet som antropolog.

Temaredaktion: Dan Vesalainen Hirslund, Hanne Veber, Bo Wagner Sørensen

Nr. 78: Dystopier - Udkommer efteråret 2018

Utopier har længe haft status som et privilegeret samfundsvidenskabeligt objekt. Utopier har fascineret forskere på grund af deres indbyggede revolutionære potentiale og det, de radikale forestillinger om fremtiden kan fortælle os om samfundet og dets nuværende indretning. Dette nummer af TA vil sætte fokus på dystopier og særligt brugen af skræmmende skildringer af samfundsformer og scenarier i forskellige sociale og politiske sammenhænge.

Temaredaktører: Stine Krøijer, Matthew Carey og Astrid Grue.

Call for papers - DATA