Kommende Numre – Københavns Universitet

Tidsskriftet Antropologi > Kommende numre

Kommende Numre 

Nr. 78: Dystopier - Udkommer efteråret 2018

Utopier har længe haft status som et privilegeret samfundsvidenskabeligt objekt. Utopier har fascineret forskere på grund af deres indbyggede revolutionære potentiale og det, de radikale forestillinger om fremtiden kan fortælle os om samfundet og dets nuværende indretning. Dette nummer af TA vil sætte fokus på dystopier og særligt brugen af skræmmende skildringer af samfundsformer og scenarier i forskellige sociale og politiske sammenhænge.

Temaredaktion: Stine Krøijer, Matthew Carey og Astrid Grue.

Nr. 79: Data - Udkommer foråret 2019

Hvordan identificeres og indhentes data, og hvordan behandles data implicit og eksplicit analytisk? Og hvad sker der, når data bliver ”big”? Temanummeret beskæftiger sig med nye tilgange til og forståelser af videnskabelige data i antropologien og samfundsvidenskaberne i bredere forstand. I antropologien arbejdes der på forskellige måder med data, og temanummeret vil bringe disse forskellige måder frem i lyset samt diskutere og måske udvide rammerne for, hvad antropologisk viden kan bestå i.

Nr. 80: Undskyld 

I de senere år har undskyldninger fået stadig mere plads i nationale selvfortællinger. Flere og flere stater er gået aktivt ind i arbejdet med at skabe øget bevidsthed om de mere tvivlsomme kapitler i de pågældende nationers historiske bedrifter, hvor ikke mindst fortidens imperial- og kolonimagtslande har påtaget sig skyld for ellers tidligere henlagte forbrydelser – som for eksempel Frankrigs undskyldning over for dets tidligere caribiske kolonier og i nyere tid Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussens tilnærmelsesvise undskyldning for Danmarks rolle i slavehandelen over for efterkommerne af slaver fra Dansk Vestindien. Her adresseres generationerne, der i mange år har haft en postkolonial familiehistorie om slaveri hængende over deres slægt, hvor (post)koloniale forhold ydermere viser deres ansigt i konfliktfyldte forhandlinger om repatriering af kulturarv.

Temaredaktion: Lotte Buch Segal, Christian Gorm Hansen, Stine Grønbæk Jensen, Anne Kristine Scherrer og Alexandra Brandt Ryborg Jønsson.