Om Tidsskriftet Antropologi

Tidsskriftet Antropologi udkom første gang i 1977 under navnet "Stofskifte", men ændrede i 1990 navnet til det nuværende. Tidsskriftet udkommer som temanumre, to gange årligt. Som et af Nordens førende antropologiske tidsskrifter afspejler Tidsskriftet Antropologi de forskellige tendenser, retninger og interesser, som på ethvert tidspunkt eksisterer inden for den antropologiske forskning, ikke blot i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Tidsskriftet Antropologi er således ikke ideologisk forpligtet, men søger i kraft af alsidig, tematisk spændvidde både at stille skarpt på vigtige igangværende diskussioner og at udpege nye mulige emner til videre afsøgning. Tidsskriftet Antropologi er i disse år i rivende udvikling både redaktionelt og indholdsmæssigt. Mens størstedelen af de allerede udkomne numre er blevet udarbejdet af en samlet redaktion, er det nu forskellige temaredaktioner, der forestår den konkrete bearbejdning af det enkelte nummer. Dette muliggør ikke blot større spændvidde og dynamik, men garanterer samtidig engagement og indlevelse, da temaredaktioner sammensættes af folk med særlig interesse for nummerets specifikke emne. Tidsskriftet Antropologi er 'peer reviewed'.

 


Tidsskriftet Antropologi (ISSN 0906-3021) udkommer to gange i en abonnementsperiode (et år) som temanumre.

Et abonnement på Tidsskriftet Antropologi koster:

Privatperson 310 kr

Institution 400 kr

Både nye og gamle numre af Tidsskriftet kan også købes i løssalg, men vi tillægger da porto.

---------------------------------------------------------

Endvidere medfølger tidsskriftet ved medlemskab i Antropologforeningen.
Et medlemskab i Antropologforeningen koster:

295. kr. med abonnement på Tidsskriftet Antropologi

125 kr. uden abonnenemt på Tidsskriftet Antropologi

Et medlemskab af Antropologforeningen kan bestilles her eller ved henvendelse til Antropologforeningen.