Tidsskriftet Antropologis faste redaktion

KONTAKT REDAKTIONEN

Tidsskriftet Antropologi


Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

Barbara Ann Barrett

Bo Wagner Sørensen 

Dorthe Brogaard Kristensen

Katinka Amalie Schyberg

Lotte Buch Segal

My Madsen

Perle Møhl

Stine Krøijer (Ansvarshavende redaktør)

Torbjörn Friberg