Tidsskriftet Antropologis faste redaktion

KONTAKT REDAKTIONEN

Tidsskriftet Antropologi


Alexandra Brandt Ryborg Jønsson

Barbara Ann Barrett

Bo Wagner Sørensen 

Dorthe Brogaard Kristensen

Katinka Amalie Schyberg

Lotte Buch Segal

Lærke Cecilie Anbert

Perle Møhl

Peter Henriques

Stine Krøijer (Ansvarshavende redaktør)

Tina Gudrun Jensen

Torbjörn Friberg