Redaktionen – Københavns Universitet

Tidsskriftet Antropologi > Redaktionen

Tidsskriftet Antropologis faste redaktion

 KONTAKT REDAKTIONEN

Tidsskriftet Antropologi


Astrid Grue

Barbara Ann Barrett

Bo Wagner Sørensen 

Dorthe Brogaard Kristensen

Dorthe Nyland Sørensen

Hanne Veber

Inger Sjørslev (Ansvarshavende redaktør)

Jørgern Skrubbeltrang

Christian Gorm Hansen

Lotte Buch Segal

My Madsen

Stine Krøijer

Torbjörn Friberg