Udgivelser af Tidsskriftet Antropologi i 1987/1988


Nr. 16: Nomader - KØB NU

For os danskere er tanken om Hus & Hjem grundlæggende. Her hos os er "hjemme" et bestemt sted, hvor det er mere tænkeligt, at naboerne forandres end at omgivelserne skiftes ud.

Myndighedernes krav om, at enhver har en adresse, forekommer os indlysende naturligt og rimeligt, i vores kultur er verden nu engang sådan indrettet. Men det er ikke alle mennesker i verden, som ser sådan på det. Mange steder gør det præcis omvendte sig gældende; dér er det meget mere troligt, at man vil skifte opholdssted, end at man vil få nye naboer. Ens "nabolag" er ikke et sted med en gruppe, og derfor har man heller ikke nogen adresse. Man bor undertiden hist, undertiden her, og måske et helt andet sted.

Nomader er en udfordring. De adskiller sig i det mindste på dette ene punkt fundamentalt fra andre mennesker. De opgiver ingen adresse  til myndighederne, og de er ikke hjemme, når posten kommer med skattebilletten, jobtilbudet eller sessionsindkaldelsen.

Tanken om Nomaden er tvetydig. Ligesom vi undertiden føler hjemmets tryghed som indespærring, så kan Nomadens hjemløshed også forstås som frihed. I vores forståelse af denne verdens nomadebefolkninger indgår begge komponenter. På den ene side er nomadesamfundenene næsten det modsatte af et ordentligt samfund - og på den anden side ser vi nomaderne som frie og lette til bens.

Danmarks Statistik kan fortælle, at der i 1986 fandt 884.881 flytninger sted i Danmark. Men når vi fastboende danskere flytter os så meget, er det nok ikke, fordi vi er nomader, men måske fordi vi leder efter et hjem.