Udgivelser af Tidsskriftet Antropologi i 1993


Nr. 28: Migration  - KØB NU  

Mennesker bryder op, pakker deres ting, flytter sig. De forlader det sted, hvor de boede før, og søger nye veje, andre steder. Det kaldes udvandring, emigration. I den anden ende af samme proces vandrer de ind i noget, de bliver indvandrere, immigranter. Måske var de trætte af skatterne, af vejret, af naboen dér, hvor de kom fra. Måske tiltrækkes de af løfter og drømme om muligheder, spænding, sol, udfordring - eller arbejde, sikkerhed, fred. Måske følger de blot i fodsporene efter andre, som udvandrede i går.

Der er dem, som rejser ud for at finde lykken, og dem, som rejser for at arbejde. De sidste samler sig i ekspertkolonier, indvandrerghettoer, barakbyer, hvor sådanne findes, og de omrejsende er mange. Hvor de er få, bliver de måske højstatus-pariaer blandt fremmede eller sære snegle, som gør tingene forkert og anderledes.

For nogle er udvandringen permanent. De vender aldrig tilbage. For andre er den tidsbegrænset. Den kan også være begge dele: en kontinuerlig rejse frem og tilbage mellem derude og derhjemme. Migranterne bygger måske derhjemme gennem arbejde derude: rejser, kommer hjem, åbner en lille butik, køber en traktor, lidt jord, en ejerlejlighed. Nogle bliver hængende, hvor rejsen endte.

Mennesker har altid flyttet sig. Det vil de nok blive ved med.

 

Nr. 27: Synsvinkler - KØB NU

Som kilde til en uhæmmet metafordannelse er synet sandsynligvis den sans, der bærer de største billedlige byrder - en overførelsens overbelastning, som kan iagttages ved sammenbrud i den metaforiske konsistens. Med synet afbilder vi indsigtens vished og overblikkets omfang, som fæstner sig til erfaringens selvsyn og det klare bevis' ubetvivelige evidens eller vider sig ud i grænseløs anskuelse, der omfatter alt i sin synskreds, tilværelsen, livet, verden, endog det, der endnu kun er vision. Men af samme kilde nærer vi vores skepsis til fejringen af det oplagte, åbenbare og gennemskuelige. Vi kan ved øjet afbilde tildækkede, usynlige og latente kræfter og virksomheder, der skjuler sig for iagttagelsens naive selvfølgelighed, eller vi kan sandsynliggøre perspektivernes afhængighed af synspunkternes indskrænkende udsyns- og overbliksmuligheder.

Rammen om dette nummer er en bestræbelse på at aflaste synet dets billedlige byrder. Forfatterne har alle haft til opgave at holde sig fra synsvinklernes kun alt for facile billeddrift, for "en sag kan jo ses fra mange sider", og "det sete afhænger af øjnene, der ser" - ad infinitum. Artiklerne holder - og forholder - sig følgeligt til selve synssansens kultiverede forskelligartethed og til sociale variationer af det afbildedes konkrete synlighed.